Naknadna prijava za prijemni ispit 2022/23

Učenici koji se do sada, iz opravdanih razloga, nisu prijavili za polaganje prijemnog ispita za srednju muzičku školu, mogu to učiniti u sekretarijatu škole.