Rukovodstvo muzičke škole

Organi upravljanja

Direktor Muzičke škole

Pomoćnici direktora

Sekretarijat

sekretar - Dragan Petrović


referent - Maja Sokolović


Stručni saradnici

Psiholog

Milena Vukanić


Pedagog

Stevana Branković


Finansijski sektor

Šef računovodstva

Milena Ognjanović


Blagajnik

Aleksandra Krstić


Nastavni kadar

Stručno veće za klavir

Nataša Petrović


Rukovodilac veća

Pogledajte sve profesore sa odseka

1. Blagojević Milan

2. Vukić Ksenija

3. Glišović Vladimir

4. Denčić Elena

5. Dimitrijević Mihajlo

6. Dojčinović Danijel

7. Đorđević Milić Ana

8. Jakšić Dejan

9. Jelić Vanja

10. Jelić Stevan

11. Jovanović Dragoljub

12. Jovanović Marija

13. Kostadinović Jelena

14. Kojović Petra

15. Marković Milica

16. Mirčić Zorica

17. Mijalković Neda

18. Mladenović Mirjana

19. Mladenović Petar

20. Mladenović Jovana

21. Novaković Suzana

22. Novaković Milana

23. Pavlović Aleksandar

24. Palić Bojana

25. Pejić Milena

26. Petrović Nataša (zamena - Krasić Mina)

27. Petrović Sanja

28. Stojanović Boban

29. Stojanović Jovana

30. Stojanović Predrag

31. Stojković Nada

32. Stojković Milica

33. Antunović Marija

34. Milošević Jelena

35. Milovanović Kristina

Stručno veće za gudače

Milena Petrović Obradović


Rukovodilac veća

Pogledajte sve profesore sa odseka

1. Vulović Kostić Katarina

2. Jovanović Biljana

3. Jović Ivana

4. Kitić Ljiljana

5. Kostić Marko

6. Hristov Miljana

7. Mitić Adamović Tijana

8. Petrović Obradović Milena

9. Pisković Dušan

10. Radisavljević Ljubiša

11. Simonović Veličković Ljubica

12. Stevanović Milena

Stručno veće za duvače i harmoniku

Predrag Jovanović


Rukovodilac veća

Pogledajte sve profesore sa odseka

1. Alođozovski Đorđe

2. Videnović Bojan

3. Jovanović Boban

4. Jovanović Slavica

5. Mladenović Vladimir

6. Mitić Marija

7. Mitić Vitomir

8. Stajić Sofija

9. Filipović Sonja

10. Cvetanović Marijan

11. Jovanović Tijana

12. Jovanović Predrag

Stručno veće za gitaru i solo pevanje

Marko Lazarević


Rukovodilac veća

Pogledajte sve profesore sa odseka:

1. Aleksić Filip

2. Đorđević Nikola

3. Lazarević Marko

4. Pejić Bogdan

5. Milošević Gordana

6. Ferlež Eraković Anita

Stručno veće za teoretske i opšteobrazovne predmete

Miljan Mihajlović


Rukovodilac veća

Pogledajte sve profesore sa odseka
Stručni predmeti

1. Branković Milena

2. Veličković Dragana

3. Gocić Marina

4. Despotović Milena

5. Dornes Lidija

6. Živković Saša

7. Ivanović Ivana

8. Jovanović Iva

9. Jocić Saša

10. Karadžov Vladan

11. Lukić Jadranka

12. Marković Dalibor

13. Mitrović Stepanović Marjana

14. Mladenović Zorica

15. Podvinski Ninoslava

16. Petković Aleksandar

17. Pužić Mila

18. Stanković Bojan

19. Stanković Milena

20. Stevanović Ivan

21. Stanković Mirjana

Opšti predmeti

1. Božilović Branislav

2. Dabović Nataša

3. Žikić Vasković Aleksandra

4. Zlatanović Marija

5. Zlatanović Sanja

6. Kražić Ćebić Ana

7. Malešević Đokić Katarina

8. Milić Nikola

9. Milićević Gordana

10. Savić Aleksandra

11. Sladojević Jelena

12. Smrekar Daniel

13. Filipović Gorica

14. Cekić Anita

15. Cvetković Ivana

Pomoćno osoblje

Higijenski radnici

Neda Jovanović


Gordana Cekić


Vanja Nedeljković


Gordana Nikolić


Biljana Ilić


Milan Momčilović


Domar

Vlada Miladinović