Руководство музичке школе

Органи управљања

Директор Музичке школе

Споменка Шпирић

Споменка Шпирић

Помоћници директора

Миљан Михајловић

Миљан Михајловић

Наташа Петровић

Наташа Петровић

Секретаријат

секретар - Драган Петровић


референт - Маја Соколовић


Стручни сарадници

Психолог
Педагог

Стевана Бранковић


Финансијски сектор

Шеф рачуноводства

Милена Огњановић


Благајник

Александра Крстић


Наставни кадар

Стручно веће за клавир

Милица Марковић


Руководилац већа

Погледајте све професоре са одсека

1. Алексић Јована

2. Благојевић Милан

3. Вукић Ксенија

4. Глишовић Владимир

5. Денчић Елена

6. Димитријевић Михајло

7. Дојчиновић Данијел

8. Ђорђевић Милић Ана

9. Јакшић Дејан

10. Јелић Вања

11. Јелић Стеван

12. Јовановић Драгољуб

13. Јовановић Марија

14. Костадиновић Јелена

15. Којовић Петра

16. Марковић Милица

17. Мирчић Зорица

18. Мијалковић Неда

19. Младеновић Мирјана

20. Младеновић Петар

21. Младеновић Јована

22. Новаковић Сузана

23. Новаковић Милана

24. Павловић Александар

25. Палић Бојана

26. Пејић Милена

27. Петровић Наташа

28. Петровић Сања

29. Стојановић Бобан

30. Стојановић Јована

31. Стојановић Предраг

32. Стојковић Нада

33. Стојковић Милица

34. Антуновић Марија

35. Милошевић Јелена

36. Миловановић Кристина

Стручно веће за гудаче

Милена Коцић


Руководилац већа

Погледајте све професоре са одсека

1. Вуловић Костић Катарина

2. Јовановић Биљана

3. Јовић Ивана

4. Китић Љиљана

5. Коцић Милена

6. Костић Марко

7. Христов Миљана

8. Митић Адамовић Тијана

9. Палић Наташа

10. Петровић Александра

11. Петровић Обрадовић Милена

12. Писковић Душан

13. Симоновић Величковић Љубица

14. Цветков Надежда

Стручно веће за дуваче и хармонику

Маријан Цветановић


Руководилац већа

Погледајте све професоре са одсека

1. Алођозовски Ђорђе

2. Виденовић Бојан

3. Димитријевић Биљана

4. Младеновић Владимир

5. Митић Марија

6. Митић Витомир

7. Стајић Софија

8. Филиповић Соња

9. Цветановић Маријан

10. Јовановић Тијана

11. Јовановић Предраг

Стручно веће за гитару и соло певање

Анита Ферлеж Ераковић


Руководилац већа

Погледајте све професоре са одсека:

1. Алексић Филип

2. Ђорђевић Никола

3. Ђукнић Виктор

4. Јовановић Нада

5. Лазаревић Марко

6. Пејић Богдан

7. Радојковић Марко

8. Ферлеж Ераковић Анита

Стручно веће за теоретске и општеобразовне предмете

Лидија Дорнес / Далибор Марковић


Руководилац већа

Погледајте све професоре са одсека
Стручни предмети

1. Бранковић Милена

2. Величковић Драгана

3. Гоцић Марина

4. Деспотовић Милена

5. Дорнес Лидија

6. Ђукић Андреа

7. Живковић Саша

8. Ивановић Ивана

9. Јовановић Ива

10. Јоцић Саша

11. Караџов Владан

12. Марковић Далибор

13. Митровић Степановић Марјана

14. Подвински Нинослава

15. Петковић Александар

16. Пужић Мила

17. Станковић Милена

18. Стевановић Иван

19. Станковић Мирјана

20. Шаранац Тијана

Општи предмети

1. Божиловић Бранислав

2. Дабовић Наташа

3. Жикић Васковић Александра

4. Златановић Марија

5. Златановић Сања

6. Кражић Ћебић Ана

7. Малешевић Ђокић Катарина

8. Милић Никола

9. Милићевић Гордана

10. Савић Александра

11. Сладојевић Јелена

12. Смрекар Даниел

13. Филиповић Горица

Помоћно особље

Хигијенски радници

Љиљана Ђокић


Гордана Цекић


Вања Недељковић


Гордана Николић


Биљана Илић


Милан Момчиловић


Домар

Небојша Спасовић