Muzička škola Niš Praznik muzike 2021

Muzička škola Niš ove godine donosi jedinstvenu koncepciju povodom Praznike muzike „Profesori i učenici stvaraju i sviraju za vas“ okuplja značajan broj učesnika. Ne skrivajući sreću i zadovoljstvo, ističemo da je prisutno veliko interesovanje učenika i nastavnog kadra i sa ponosom, „premijerno“ u svakom smislu, predstavljamo ovogodišnje onlajn izdanje, afirmišući mlade autore muzike i verujući da pridodajemo na popularnosti naših talentovanih đaka i poštovanih i dragih kolega.

Na programu su dela kompozitora i autora muzike: prof. Saše Živkovića, prof. Marjane Mitrović Stepanović, prof. Ivana Stevanovića, prof. mr Dejana Jakšića, prof. Bojana Stankovića.

Saša Živković – „Trenutak 1“

Ljubica Veličković – violina

Danijel Dojčinović – klavir

Kompozicija „Trenutak 1“ za violinu/ prof. Ljubica Veličković i klavir/ prof. Danijel Dojčinović, prva je iz istoimenog ciklusa i nastala je, kao i ostale, u trenutku i određenom raspoloženju. Ima impresionističke karakteristike sa primesama džeza.

Saša Živković (1970), rođen je u Nišu. Srednju muzičku školu završio je u Nišu a diplomirao na FMU u Beogradu. Još u vreme studija, inspirisan kompozicijama i predavanjima prof. Dejana Despića kod koga je i diplomirao, nastaju prve klavirske i horske kompozicije neoklasičnih crta gde je tretman kompozicionih elemenata osavremenjen slobodnijom metrikom, harmonijom, sa osloncem na modalne i specifično-folklorne lestvične obrasce. Kompozicije nastale posle 1999. kada počinje da predaje Muzičke oblike i Komponovanje u Muzičkoj školi u Nišu,inspirisane su pozno-romantičarskim i savremenim stilskim smerovima koji ne poriču sasvim temeljne pretpostavke tradicionalnog muzičkog izraza – ali idu za tim da ih tretiraju slobodnije i obogate novim mogućnostima u okviru jedne vrlo široko švaćene tonalnosti. Neke od mnogih kamernih kompozicija izvođene su premijerno u okviru NIMUS-a, a kompozicija za mešoviti hor,,Da’l to…“na tekst Đure Jakšića imala je svoju premijeru na Niškim horskim svečanostima. Iz stvaralačkog opusa izdvajamo: „Sunce zađe“, “Uskrs“, “Zvezda“ za hor; ciklusi – „Nostalgije“, „Iluzije“, „Trenutak 1-5“, „Fantazija“, „Uspavanka“, „Jove,mala mome“ za klavir, raznovrsna dua i kompozicije za kamerne ansamble – „Naisus“, Fantazija za klavir i gudački orkestar, orkestarska svita „Metamorfoza noći“…

Bojan Stanković – „Burleska“

Danijel Dojčinović – klavir

Klavirski komad br.5 „Burleska“ je nastao u Skoplju 2006.godine. Komad je deo ciklusa od šest klavirskih komada nastalih u periodu od 2006. do 2008. godine u Skoplju, Nišu i Subotici. Komadi su nastali pod uticajem muzike XX veka pre svega Prokofjeva, Bartoka, Šostakoviča, kao i naših kompozitora Despića, Tajčevića, Kolarovskog. Do sada je samo komad br.3 izveden premijerno na Danima makedonske muzike u Skoplju 2007.godine.

Bojan Stanković (1983), rođen je u Prokuplju. Završio je Srednju Muzičku školu a potom diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Nišu na Teoretskom odseku, smer – Opšta muzička pedagogija gde je zatim stekao i akademsko zvanje Master teoretičar umetnosti.
Na Fakultetu muzičke umetnosti u Skoplju (Severna Makedonija) 2011. godine završava Master studije na odseku za Muzičke nauke, smer – Muzička harmonija, stekavši akademsko zvanje Master muzičkih nauka. Bavi se kompozitorskim, aranžerskim i pedagoškim radom.
Kao profesor muzike radio je u nekoliko Osnovnih škola kao i Osnovnih i Srednjih Muzičkih škola u Srbiji. Trenutno je zaposlen kao predavač na predmetu Harmonija i Harmonska pratnja u Muzičkoj školi, Niš.

U sklopu svoje umetničke i naučne delatnosti izučava srpsku muziku od srednjeg veka pa do modernog doba sakupljajući srpske narodne melodije koje u svojim kompozicijama koristi i piše za razne muzičke sastave.
Pevao je u Akademskom horu SKC-a i Crkveno pevačkoj družini Branko iz Niša. Član je i jedan od osnivača muške Vokalne grupe Konstantin iz Niša u kojoj nastupa kao pevač, solista i organizator muzičkih dešavanja.

Njegove kompozicije i aranžmani izvođeni su kako u Srbiji tako i širom sveta. Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, Grčkoj, Rusiji, Belorusiji, Poljskoj, Italiji, Engleskoj, Bugarskoj, Španiji, Francuskoj, Češkoj, Austriji, Rumuniji, Finskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelu, Indiji, Australiji. Sa Vokalnom grupom Konstantin izdao je 2018. godine i prvi kompakt disk (CD) za PGP (Produkcija gramofonskih ploča). Član je SOKOJ-a (Agencija za zaštitu autorskih prava) od 2009. godine.

Marjana Mitrović-Stepanović – „Glas i eho“

Ljubica Veličković – violina
Ivana Jović – violina
Mina Krasić – klavirska saradnja

Marjana Mitrović-Stepanović (1974), muzički pedagog i kompozitor, diplomirala je u klasi prof. Olivere Vojne Nešić. Bavi se pedagoškim radom na otkrivanju i razvijanju muzičke nadarenosti kod dece. Član je Italijanske fondacije Donne in musica – Rim, gde su njene kompozicije obavezne na takmičenjima kamernih sastava. Njena muzika zasnovana na politonalnosti sa upotrebom polimetrije, poliritmije, mešovitih taktova, prožeta je folklornim elementima toplog melosa Balkana.

Numerom „Glas i eho“, trio za klavir/Mina Krasić, prof. i dve violine/ Ljubica Veličković, prof. i Ivana Jović, prof., kompozitorka Marjana Mitrović Stepanović poručuje: „Alpinisti se u planini igraju različitim vibracijama uz stalni strah da ne krene lavina.“

Dejan Jakšić – „Per aspera ad …?“

Dejan Jakšić – klavir

Dejan Jakšić, prof. mr, osnovnu i srednju muzičku školu završio je u Nišu sa odličnim uspehom. Tokom školovanja učestvovao je na brojnim takmičenjima regionalnog, republičkog i saveznog tipa i dobitnik je više nagrada u SFRJ. Studirao je u Skoplju, Severna Makedonija.Osnovne i magistarske studije klavira završio je u klasi čuvene makedonske pijanistkinje i pedagoga Jasminke Čakar. Interesovanje za kompoziciju, transkripciju i improvizaciju datira jos iz perioda srednjoškolskih dana. Jakšić već 23 godine radi kao profesor klavira u Muzičkoj školi, Niš. Predaje klavir učenicima teoretskog odseka i sa njima redovno osvaja nagrade na takmičenju Komplementarnog klavira u Nišu.

Kompozicija “Per aspera ad….?” je kako autor muzike navodi “delimicno autobiografsko delo” no “bez jasne pripadnosti oblasti programske muzike.” Prvi deo ove, po obliku trodelne pesme nastao je “pre oko 10 godina, središnji deo nastao je par meseci kasnije. Po fakturi je virtuozna kompozicijaza solo klavir. Ono što je interesantno za trenutak nastanka prvog dela ove kompozicije je da se ”inspiracija rodila “ u momentu vežbanja prve teme Šopenovog koncerta u e-molu. Autor smatra da „kad slikar radi svoj autoportret ta slika nikad ne moze biti završena. Isti slučaj je sa ovim delom ” ili ako ćemo jednostavnije”: samo melodija u e-molu.”

Ivan Stevanović – Ljubav

Anita Ferlež Eraković – sopran
Marko Kostić – violina
Ivan Stevanović – harmonika
Vladan Karadžov – kontrabas
Bojan Videnović – klavir

Ivan Stevanović (1976), profesor je grupe teoretskih predmeta u Muzičkoj školi, Niš od 2004. god. Poslednjih 10 godina radi kao prof. solfedja u srednjoj muzičkoj školi. U cilju unapređivanja nastave solfeđa i pripreme učenika za takmičenja i dalje školovanje koristi dosta svog originalnog materijala, iz stečenog iskustva crpi motive za komponovanje različitih žanrova muzike.

“Pesma Jovana DučićaLjubav“ pripada zbirci „Pesme sunca“ i ciklusu „Duša i noć„. Mistična je, prefinjena i posebnog senzibiliteta, otmena i diskretna. Ljubav o kojoj pesnik peva se zbiva neznano gde, neznano kad, negde daleko, u plavoj zemlji snova. Pesma sija slikovitošću i melodičnim ritmom i divna je kao inspiracija za novo muzičko delo” – opis: Nataša Dabović, prof. srpskog jezika i književnosti.

Bojan Stanković – „Poranila kumrija“ (Poranila golubica)

Anita Ferlež Eraković – sopran
Sonja Filipović – oboa
Milica Marković – klavirska saradnja

„Poranila kumrija“ (Poranila golubica) za sopran/ Anita Ferlež Eraković, prof,, obou/ Sonja Filipović, prof. i klavir/ Milica Marković, prof. Mr – je stilizovani aranžman narodne pesme sa Kosova i Metohije. Kompozicija je nastala 2009.godine i na repertoaru je trija Anime iz Niša koji je premijerno izveo kompoziciju iste godine na koncertu na Nimusu i kasnije i na mnogim nastupima i koncertima širom Srbije i inostranstva.
Ova kompozicija nam govori o velikom bogatstvu naše narodne melodije koja može da se varira i stilizuje na mnogo načina. Princip je i ovde autentičnost glavne melodije u sopranu koja je podržana harmonijama u klaviru i melodijama oboe koje ne narušavaju formalnu strukturu narodne pesme a opet joj daju drugačiju boju sa sinkretizovanim zvukom etno i klasične muzike.

Marjana Mitrović-Stepanović – „Kvazi sećanje“

Ljiljana Kitić – violina
Ksenija Vukić – klavirska saradnja

Kompozicija „Kvazi sećanje“(1995), duo za klavir/Ksenija Vukić, prof. i violinu/ Ljiljana Kitić, prof., „predstavlja osećanje ljubavi, strasti i besa mlade osobe koja je najpre voljena, potom prevarena i naravno razočarana. Prolazeći kroz različite faze u kojima se prepliću san i java, na kraju ostaje samo „Kao sećanje“ te – ni traga ogorčenosti“.

Saša Živković – Balkanska tuga (za levu ruku)

Milena Pejić – klavir

Klavirska kompozicija „Balkanska tuga“ za levu ruku, predstavlja bol i tugu nagomilane na ovim prostorima. U osnovi ima balkanski mol i kvartnu melodiku.

Bojan Stanković – VIII rukovet (za sopran, klarinet i klavir)

Anita Ferlež Eraković – sopran
Vitomir Mitić – klarinet
Bojana Palić – klavir

Autor Stanković o izvedenim delima: “Kompozicija VII rukovet za sopran/ Anita Ferlež Eraković, prof., klarinet/Vitomir Mitić, prof. i klavir/Bojana Palić, prof. mr je stilizovani aranžman Osme rukoveti St. St. Mokranjca nastao 2009. godine. Ideja da se horska kompozicija obradi za vokalno-instrumentalni kamerni sastav datira pre 2009.godine i pokazuje veliko bogatstvo i širinu Mokranjčeve kompozitorske tehnike i logike sa mogućnošću izvođenja njegovih dela na više načina u smislu obrade. Stilizacija je urađena tako da se ne menja glavna melodija pesama u sopranu, ali da melodijsko-harmonska struktura klarineta i klavira donesu drugačiju muzičku progresiju ne narušavajući formalnu strukturu originalnog Mokranjčevog dela. Ova stilizacija Rukoveti izvedena je premijerno 2009.godine na Nimusu (trio Anima iz Niša), zatim je izvedena više puta u zemlji i inostranstvu na koncertima trija Anime i trija Artium iz Niša.

Vuk Petrović – Sonata op.12

Vuk Petrović je učenik petog razreda niže muzičke škole u Nišu, odsek klavir, u klasi prof. mr Milene Pejić. Dobitnik je mnogobrojnih nagrada u zemlji i inostranstvu: prvonagrađeni na Takmičenju mladih pijanista u Nišu (laureat), Republičkim takmičenjima, Festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije, Takmičenju Davorin Jenko, Internacionalnom takmićenju “ Ohridski biseri” (Severna Makedonija), Orbetello, ( Italija, treća nagrada), Internacionalno takmičenje u Moskvi ( peta nagrada).
Sem nastupa na takmičenjima, Vuk je učestvovao i na mnogobrojnim manifestacijama u organizaciji škole: Dani škole, koncerti nagrađenih učenika, memorijalni koncert “Daljine o je” u sali Fakulteta umetnosti, ciklus Velike godišnjice – 100 godina od smrti kompozitora Kloda Debisija, gde je predstavio njegov opus”Dečji kutak” predavanjem i interpretacijom. Značajan je i njegov nastup na Nisville džez festivalu, gde je izvodio muzičku podlogu za neme filmove.
Pored izvođaštva, gaji veliku ljubav prema komponovanju, te je prvi put nastupio sa svojom autorskom kompozicijom – Sonatinom op.11 na koncertu “ Profesori i učenici muzičke škole Niš, sviraju i stvaraju za vas” povodom Svetskog dana muzike , 21.juna 2019.godine, a potom je istu izveo na završnom koncertu masterklasa profesora i pijaniste Alesandra Dežavana u Italiji. Ove godine je za svoje delo Sonatu op.12, pod mentorstvom prof. Marjane Mitrović – Stepanović, dobio prvo priznanje za svoje kompozitorsko umeće na prestižnom i najstarijem 26. Republičkom festivalu dečjeg muzičkog stvaralaštva “Deca kompozitori” i ovom prilikom je premijerno izvodi na Danu muzike.

Za svoju Sonatu op.12 Vuk kaže:
“Ova sonata je prva veća forma u mom dosadašnjem stvaralaštvu. Osnovni tonalitet je b-mol. Za prvi stav inspiraciju nisam dobio odmah, već tokom dužeg vremenskog perioda, tokom kog sam prikupljao ideje. Kao i u većini klasičnih sonata, prvi stav se sastoji iz tri dela: ekspozicije, razvojnog dela i reprize sa kodom. Jedini izuzetak je da ekspozicija ima tri teme, motive iz tema sam koristio u razvojnom delu i dočarao drugo raspoloženje, odnosno kako bi sonata zvučala da je durska. “

Nikola Živković – Prva sonatina

Nikola Živković, rođen je 2010. godine u Nišu i učenik je drugog razreda osnovne Muzičke škole, odsek – klavir u klasi prof. mr Bojane Palić. Svoju sklonost ka komponovanju izrazio je u ranom detinjstvu, pre svega kroz improvizaciju i variranje zadatih tema. Sa 9 godina veċ stvara originalne kraċe forme koje imaju barokne i klasične crte, kako strukturalno, tako i melodijsko-harmonski tok.
Pod uticajem Bahovih i Betovenovih kompozocija koje je svirao i analizirao, nastala je i Prva sonatina čiji početni stav ima oblik trodelne pesme sa kodom.

Eva Marković – Fuga u ha-molu

Tijana Filipović – violina

Jovana Pavlović – violina

Sanja Cvetković – violina

Lidija Dornes Novaković – mentor

Eva Marković (2002) završila je školu za osnovno muzičko obrazovanje za klavir (klasa prof. mr Bojana Palić) i za solo pevanje (prof. mr Anita Ferlež Eraković). Upisala je srednju Muzičku školu u Nišu, i završila dvaodseka: solo pevanje i teoretski.

Eva poručuje:
“Srednju školu prate razna takmičenja u oblastima solo pevanja, solfeđa, harmonije, teorije muzike, dvoglasnog pevanja i klavira, kao i vannastavne aktivnosti.
Nastavljam da se bavim muzikom i težim ka tome da upišem solo pevanje i muzičku pedagogiju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu.”

Eva Marković ponela je titulu Učenika generacije za školsku godinu 2020/2021.

O svojoj Fugi u ha molu kaže da je “inspirisana trenutnom situacijom i napetošću u važnom periodu života. Ona predstavlja splet osećanja i niz događaja koji se odigravaju u čoveku, osmišljena da opiše realnost, uspone i padove, dobro i loše, dur i mol.”

Jovanka Antić – Invencija Ge dur

Sanja Cvetković – violina

Andrija Kurtić – violončelo

Lidija Dornes Novaković – mentor

Jovanka Antić završila je školu za osnovno muzičko obrazovanje na odseku flaute, sada je maturant srednje Muzičke škole u Nišu.

Za svoju Invenciju u Ge duru kaže da je temu “uzela iz omiljene serije, samo je drugacije ritmizovala” a ostatak materijala nastao je spontano.

Ivana Vukić – Fuga Ge dur

Jovana Pavlović – violina

Tijana Filipović – violina

Andrija Kurtić – violončelo

Lidija Dornes Novaković – mentor

Ivana Vukić piše: ”Osnovnu muzičku školu za instrument violina, završila sam u klasi profesora Katarine Vulović Kostić. Sada sam maturant srednje muzičke škole – teoretski odsek. Kroz moje dosadašnje školovanje, sa velikim zadovoljstvom sam učestvovala u svim segmentima muzičkih aktivnosti i stekla značajno iskustvo: 1) interni časovi, 2) prezentovanje polifonih kompozicija i rad sa kamernim sastavima, 3) takmičenja iz klavira, hora, orkestra i teorije muzike.
U svom školovanju nikad nisam bila vođena ocenom kao merilom znanja, već željom da što bolje upoznam muziku, savladam različite tehnike sviranja, pevanja, komponovanja i dirigovanja i pomeram te granice iz godine u godinu”.
Marta 2021. godine osmislila je Troglasnu fuga “ U susret proleću” u Ge duru za dve violine i violončelo“ kao završni rad na časovima kontrapunkta, gde su prikazane sinteze savladanih tehnika imitacije i standardnih pravila”.

Jovana Živanović – Fuga u ef molu

Vasilije Glavašević – klavir

Lidija Dornes Novaković – mentor

Jovana Živanović je završila četvrti razred Muzičke škole u Nišu, teorijski odsek. Tokom svog školovanja ostvarila je vrhunske rezultate u svim muzičkim oblastima. Prvonagrađena je na brojnim republičkim takmičenjima iz predmeta: Treće regionalno takmičenje iz teorije muzike ( Muzička škola Niš), 26. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta (predmet teorija muzike, prof. Jadranka Lukić), 27. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta (harmonija, prof.Zorica Mladenović), Šesto međunarodno takmičenje “Petar Konjović” (harmonija), Takmičenje učenika teoretskog odseka ( klavir, 2018.;2019.- laureat, prof.mr Milena Pejić)), 28. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta( harmonija, prof. Zorica Mladenović), Međunarodno takmičenje Konstantin Veliki ( klavir, druga nagrada, prof.mr Milena Pejić). Stipendista je Ministarstva prosvete i obrazovanja Republike Srbije, od Ministarstva za omladinu i sport, više puta je dobila nagradu Dositej, kao i pohvalu grada Niša za ostvarene rezultate na takmičenjima 2018/2019.godine. Pored mnogobrojnih nagrada, nastupala je rame uz rame sa svojim kolegama sa instrumentalnog odseka na koncertima klasa prof.mr Milene Pejić i prof.mr Bojane Palić, na Velikim godišnjicama – povodom obeležavanja 100 godina od smrti Kloda Debisija, predstavivši Bergamsku svitu kroz predavanje i interpretaciju, godišnjica kompozitora Džiloka, na koncertu” Profesori muzičke škole Niš sviraju i stvaraju za vas” povodom Svetskog dana muzike, u klavirskom duu sa Jovanom Krstić, izvela je kompoziciju Meloritmoje prof. Dragane Veličković, a na koncertu pod nazivom “Dan srpske muzike u muzičkoj školi Niš”, izvela je komad “Iluzija” prof. Saše Živkovića. Nastupala je u klavirskom duu i sa svojim kolegama Evom Marković i Vasilijem Glavaševićem.

Svojim zapaženim rezultatima i odličnim uspehom bila je kandidat za đaka generacije.

Za svoju komponovanu Fugu u ef molu kaže:
“Nisam puno razmišljala o odabiru tonaliteta, došao mi je sam. Podseća me na bol, napetosti i neuravnoteženost. Tema ove fuge je u punktiranim osminama. Kulminacija, melodijska i ritmička, kao i odnos šesnaestina i drugih notnih vrednosti u levoj i desnoj ruci u potpunosti izražavaju ono za šta me veže tonalitet ef mol. Poslednji nastup teme vodi ka razrešenju svih misterija i samom kraju koji smiruje napetost i disonance koje su bile prisutne u celoj fugi.”

Marta Mladenović – Fuga u fis molu

Tijana Filipović – violina
Sanja Cvetković – violina
Petar Todorović – violončelo

Lidija Dornes Novaković – mentor

Marta Mladenović (2002) osnovnu i srednju muzičku školu završila je u Nišu. Nosilac je Vukove diplome u osnovnoj i u srednjoj školi. Marta o sebi piše: “U srednjoj muzičkoj školi osvojila sam prvu nagradu na Regionalnom takmičenju iz teorije muzike, sa maksimalnim brojem bodova. Na Regionalnom takmičenju za komplementarni klavir u Nišu osvojila sam prvu nagradu. Članica sam etno sekcije naše škole, gde nastupam kao vokalni izvođač. Osvojila sam treću nagradu na Međunarodnom pijanističkom takmičenju Slobomir International Music competition u Bjeljini.
Tokom prezentacije gradiva i kompozicione tehnike stečene na časovima kontrapunkta izvođene su moje dvoglasne invencije i fuge. Učestvovala sam u više projekata i internih časova u okviru naše škole.”

Miljana Mladenović – Fuga u de molu

Jovana Pavlović – violina
Sanja Cvetković – violina
Petar Todorović – violončelo

Lidija Dornes Novaković – mentor

Miljana Mladenović (2002) osnovnu i srednju muzičku školu završila je u Nišu. Nosilac je Vukove diplome u osnovnoj i u srednjoj školi. Marta o sebi piše: “U srednjoj muzičkoj školi osvojila sam prvu nagradu na Regionalnom takmičenju iz teorije muzike, sa maksimalnim brojem bodova. Na Regionalnom takmičenju za komplementarni klavir u Nišu osvojila sam prvu nagradu. Članica sam etno sekcije naše škole, gde nastupam kao vokalni izvođač. Osvojila sam drugu nagradu na Međunarodnom pijanističkom takmičenju Slobomir International Music competition u Bjeljini.
Tokom prezentacije gradiva i kompozicione tehnike stečene na časovima kontrapunkta izvođene su moje dvoglasne invencije i fuge. Učestvovala sam u više projekata i internih časova u okviru naše škole.”

Miloš Đorđević – Invencija u ce molu

Denis Sušica – klavir

Lidija Dornes Novaković – mentor

Miloš Đorđević o sebi kaže: “Osnovnu muzičku školu završio sam u Knjaževcu ( Muzička škola “Predrag Milošević”) ,kao učenik generacije na odseku za trubu sa ukupno 19 nagrada postignutim na prestižnim takmičenjima iz oblasti instrumenta (regionalna, republička, međunarodna…). Svoje školovanje nastavljam u Muzičkoj školi, Niš u klasi profesora trube Marijana Cvetanovića.

Na časovima Kontrapunkta počinjem da se interesujem za komponovanje i uz pomoć prof. Lidije Dornes spontano nastaje moja prva kompozicija, Invencija u c-molu. Rezultat koji sam postigao, inspirisao me je da napišem još par kompozicija, invencija i fuga.”