Muzička škola Niš

O NAMA GOVORI ISTORIJA

Iako postoje podaci da je dvadesetih godina prošlog veka postojala Muzička škola u Nišu, za godinu osnivanja današnje škole uzima se 1947. godina.

Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ u Nišu počela je sa radom 1947. god., mada se prvi podaci o postojanju muzičke škole, pominju još davne 1925. god. školske godine, kada je osnovana prva Osnovna muzička škola „Kornelije“ – Niš. Tako je na inicijativu pofesora Pohornog, češkog muzičara, osnovano Muzičko društvo sa zadatkom da okupi prijatelje muzike, amatere i profesionalce radi unapređivanja muzičke kulture grada Niša. U jesen 1949. godine Odlukom Ministarstva prosvete NRS, Gradska niža muzička škola je prerasla u Državnu srednju muzičku školu u kojoj je oformljen Teoretsko-nastavnički odsek i Instrumentalni odsek.

Škola je osnovana Rešenjem Ministarstva prosvete NR Srbije broj 38558 od 10.10.1947. godine. Upisana je u registar Okružnog privrednog suda u Nišu pod brojem US 373/73 (broj registarskog uloška 524).

Matični broj jedinstvenog registra je 7174624 šifra vrste organizacije-oblik udruživanja je 12. Verifikovana je od strane Republičkog komiteta za obrazovanje i fizičku kulturu rešenjem broj 372/73 od 13.01.1974. godine.

Muzičko društvo „Kornelije“ – Niš uspelo je da, pored mnogobrojnih problema, bude vodeća kulturna osnova grada, tako da je nakon II svetskog rata 1947. god. na dvadesetogodišnjem muzičkom iskustvu utemeljena Državna muzička škola „Dr Vojislav Vučković“ u Nišu. Tako je Niš prešao u red „velikih gradova“ a Muzička škola rasla i unapređivala svoj status. U to vreme je to bila jedina stručna škola iz oblasti muzike u južnoj Sbiji. Osnovni cilj osnivanja škole je da što većem broju muzikalne dece pruži osnovno muzičko obrazovanje. Škola je imala tri odseka: gudački, klavirski i duvački.

Prvi nastavnički kolektiv imao je pet profesora. Na čelu škole kao njen prvi direktor bio je prof. Andrić Stojan, prof. Guščin Stevan – prof. teoretskih predmeta, Alisa Ivković – prof. klavira i solo pevanja, Darinka Marinković – prof, klavira, Božidar Stefanović – nastavnik violine. U tadašnjoj muzičkoj školi su školovani budući profesionalni muzičari, ali je vaspitavana i publika, ljubitelji muzike.

„Škola se ponosi time što su njeni bivši učenici poznati stručnjaci, muzički pedagozi, operski pevači, istaknuti solisti, članovi orkestarskih sastava, kompozitori, muzički urednici radio programa, članovi i solisti umetničkih ansambala i rukovodioci škola.“

Još značajnije od kontinuiteta postojanja jeste činjenica da su Muzička škola „Dr Vojislav Vučković“, njeni učenici i profesori već godinama profesionalno izuzetno uspešni, da su na domaćim i inostranim takmičenjima ovenčani brojnim nagradama, kao i priznanjima za uspešne interpretacije i pedagoška dostignuća.

Trenutno u školi radi 91 profesora zaposlenih u osnovnom i srednjem muzičkom obrazovanju na 7 odseka: klavirski, gudački, duvački, odsek solo pevanja, odsek harmonike, odsek gitare i teoretski odsek.

Škola za osnovno muzičko obrazovanje obrazuje učenike za: klavir, harmoniku, gitaru, flautu, violinu, violu i violončelo u šestogodišnjem trajanju, za obou, trubu, klarinet, hornu, fagot, trombon i kontrabas u četvorogodišnjem trajanju, a za solo pevanje u dvogodišnjem trajanju.

Srednja muzička škola obrazuje kadar IV stepena stručne spreme za sledeće obrazovne smerove: MUZIČKI IZVOĐAČ (klavirista, violinista, violista, violončelista, kontrabasista, flautista, oboista, hornista, klarinetista, trubač, fagotista, harmonikaš, gitarista i horski pevač) i MUZIČKI SARADNIK.

Niška muzička škola je 2017. god. proslavila 70 godina postojanja i već decenijama se ubraja među vodeće škole tog tipa u zemlji, zahvaljujući uspesima i angažovanju koji prevazilaze osnovne okvire njenog pedagoškog rada.

Za navedena zanimanja škola je registrovana rešenjem Ministarstva prosvete Republike Srbije broj 022-05-331/94-03 od 25.05.1994. godine.

UPOZNAJTE RUKOVODSTVO ŠKOLE