Muzička škola Niš

О НАМА ГОВОРИ ИСТОРИЈА

Иако постоје подаци да је двадесетих година прошлог века постојала Музичка школа у Нишу, за годину оснивања данашње школе узима се 1947. година.

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ у Нишу почела је са радом 1947. год., мада се први подаци о постојању музичке школе, помињу још давне 1925. год. школске године, када је основана прва Основна музичка школа „Корнелије“ – Ниш. Тако је на иницијативу пофесора Похорног, чешког музичара, основано Музичко друштво са задатком да окупи пријатеље музике, аматере и професионалце ради унапређивања музичке културе града Ниша. У јесен 1949. године Одлуком Министарства просвете НРС, Градска нижа музичка школа је прерасла у Државну средњу музичку школу у којој је оформљен Теоретско-наставнички одсек и Инструментални одсек.

Школа је основана Решењем Министарства просвете НР Србије број 38558 од 10.10.1947. године. Уписана је у регистар Окружног привредног суда у Нишу под бројем УС 373/73 (број регистарског улошка 524).

Матични број јединственог регистра је 7174624 шифра врсте организације-облик удруживања је 12. Верификована је од стране Републичког комитета за образовање и физичку културу решењем број 372/73 од 13.01.1974. године.

Музичко друштво „Корнелије“ – Ниш успело је да, поред многобројних проблема, буде водећа културна основа града, тако да је након ИИ светског рата 1947. год. на двадесетогодишњем музичком искуству утемељена Државна музичка школа „Др Војислав Вучковић“ у Нишу. Тако је Ниш прешао у ред „великих градова“ а Музичка школа расла и унапређивала свој статус. У то време је то била једина стручна школа из области музике у јужној Сбији. Основни циљ оснивања школе је да што већем броју музикалне деце пружи основно музичко образовање. Школа је имала три одсека: гудачки, клавирски и дувачки.

Први наставнички колектив имао је пет професора. На челу школе као њен први директор био је проф. Андрић Стојан, проф. Гушчин Стеван – проф. теоретских предмета, Алиса Ивковић – проф. клавира и соло певања, Даринка Маринковић – проф, клавира, Божидар Стефановић – наставник виолине. У тадашњој музичкој школи су школовани будући професионални музичари, али је васпитавана и публика, љубитељи музике.

„Школа се поноси тиме што су њени бивши ученици познати стручњаци, музички педагози, оперски певачи, истакнути солисти, чланови оркестарских састава, композитори, музички уредници радио програма, чланови и солисти уметничких ансамбала и руководиоци школа.“

Још значајније од континуитета постојања јесте чињеница да су Музичка школа „Др Војислав Вучковић“, њени ученици и професори већ годинама професионално изузетно успешни, да су на домаћим и иностраним такмичењима овенчани бројним наградама, као и признањима за успешне интерпретације и педагошка достигнућа.

Тренутно у школи ради 91 професора запослених у основном и средњем музичком образовању на 7 одсека: клавирски, гудачки, дувачки, одсек соло певања, одсек хармонике, одсек гитаре и теоретски одсек.

Школа за основно музичко образовање образује ученике за: клавир, хармонику, гитару, флауту, виолину, виолу и виолончело у шестогодишњем трајању, за обоу, трубу, кларинет, хорну, фагот, тромбон и контрабас у четворогодишњем трајању, а за соло певање у двогодишњем трајању.

Средња музичка школа образује кадар IV степена стручне спреме за следеће образовне смерове: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ (клавириста, виолиниста, виолиста, виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, хорниста, кларинетиста, трубач, фаготиста, хармоникаш, гитариста и хорски певач) и МУЗИЧКИ САРАДНИК.

Нишка музичка школа је 2017. год. прославила 70 година постојања и већ деценијама се убраја међу водеће школе тог типа у земљи, захваљујући успесима и ангажовању који превазилазе основне оквире њеног педагошког рада.

За наведена занимања школа је регистрована решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-331/94-03 од 25.05.1994. године.

УПОЗНАЈТЕ РУКОВОДСТВО ШКОЛЕ